Ngọt ngào ngày tình yêu

0
196

Các bước thực hiện:

Bước 1: Phun sơn (airbrush) màu vàng toàn móng, tiếp đó phun đầu móng bằng màu xanh lá, giữa móng phun màu cam.

Bước 2: Dùng cọ nét màu trắng và cọ nét màu nhũ cam vẽ xọc xéo vào góc như hình mẫu

Bước 3: Dùng cọ nét màu đen vẽ hoa văn lên nền trắng như hình mẫu.

Bước 4: Dùng cọ nét màu đen vẽ hoa văn lên nền nhũ cam như hình mẫu.

Bước 5: Dùng dây chuỗi vàng đính vào các góc xéo như hình vẽ.

Bước 6: Dùng bột nổi vẽ hoa lên móng vào ngón tình (ngón áp út).

Kết quả:

Móng hoàn chỉnh

Nails: Kelly Pang       
Photo: Nguyễn Long  
Makeup: Đức Hiển    
Model: Thanh Hoài