Ngày Xuân may mắn

0

Nails: KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG
Model: KELLY
Makeup: DŨNG PHAN


Bước 1:
Sơn móng màu cam.


Bước 2:
Dặm đen đầu móng.


Bước 3:
Vẽ hình gợn sóng màu vàng.


Bước 4:
Dặm kim tuyến vàng lên móng.

Bước 5: Dán hình ngôi sao lên móng.

Bước 6: Gắn đèn lồng nhỏ lên móng.


Móng hoàn tất.