Ngày cưới em | Marry me

0

2vietbeauty-nail-art---layout-9

Nails KELLY PANG
Model PHAN THU QUYÊN
Makeup QUỐC HUY
Photography NGUYỄN LONG

vietbeauty-nail-art---layout-9

Bước 1: Sơn trắng đầu móng.
Bước 2: Vẽ hoa vàng.
Bước 3: Thêm 1 hoa ở đầu móng.
Bước 4: Hoàn chỉnh 4 hoa màu cam.
Bước 5: Vẽ thêm hoa đỏ.
Bước 6: Viền đỏ ở cánh hoa cam.
Bước 7: Vẽ họa tiết trắng bằng cọ nét.
Bước 8: Chấm bi trang trí & sơn bóng móng.
Bước 9: Đính hạt.

3vietbeauty-nail-art---layout-9