Nét trắng tinh khôi

0

Bước 1: Sơn topcoat.

Bước 2: Vẽ hoa trắng nhiều cánh lên móng.

Bước 3: Vẽ lá và hoa văn xung quanh hoa.

Bước 4: Chấm bi.

Bước 5: Vẽ nhụy hoa bằng kim tuyến vàng.

Bước 6: Sơn bóng.

Hình hoàn chỉnh

Nails: Kelly Pang 
Photos: Nguyễn Long