Nắng vàng / Golden sunlight

0

Nails: Kelly Pang
Makeup: Dũng Phan
Photos: Nguyễn Long
Model: Sam

Bước 1: Phun vàng ở đầu móng.Bước 2
: Vẽ hình tròn xoắn ốc ở ngón cái, ngón út và ngón giữa.

Bước 3: Vẽ thêm hình tròn.

Bước 4: Sơn bóng móng.

 
Bước 5: Sơn kim tuyến ở tất cả các móng.

Bước 6: Gắn hoa ở ngón trỏ và ngón đeo nhẫn.

Hình hoàn chỉnh.

Kelly Pang