Nail Hồn nhiên‏

0Mẫu 1
    • Sơn móng với màu hồng phấn.
    • Với cọ nét họa tiết như hình
   
• Dùng bột 3D powder màu hồng phấn tạo hình hoa hồng gắn trên móng.
    • Chấm bi nhỏ xung quanh.


Mẫu 2

    • Sơn 1 lớp basecoat.
    • Chọn màu tím, phun bắt đầu từ phần đầu móng và nhạt dần lên trên.
    • Dùng cọ nét vẽ hoa và họa tiết xung quanh.
    • Sơn 1 lớp topcoat toàn bộ móng.


Mẫu 3
    • Sơn móng màu hồng.
    • Dùng cọ vẽ họa tiết.
    • Sơn topcoat lên móng.