Nail Giáng Sinh

0


Nails: KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG
Makeup: ĐỨC HIỂN
Model: THÙY TRANG


Bước 1: Sơn móng màu đen.


Bước 2: Dùng bột vẽ nổi cánh hoa.


Bước 3: Hoàn chỉnh 1 bông hoa.


Bước 4: Vẽ thêm 2 hoa bên cạnh.


Bước 5: Dùng kim tuyến đỏ chấm bi bên cạnh.


Bước 6: Sơn bóng móng.


Bước 7: Đính hạt trang trí.


Móng hoàn tất.