Nail cơ bản

0

Lá vàng mùa thu
Autumn leaves

Bước 1: Dặm màu xanh ở xéo 2 đầu móng.

Bước 2: Vẽ sọc trắng sát bên cạnh.

Bước 3: Vẽ khung lá màu vàng.

Bước 4: Vẽ gân lá màu nâu và hoàn chỉnh lá.


Quê nhà
Reminiscence

Bước 1: Vẽ hình nét đứng cong màu trắng trên móng.

Bước 2: Thêm đường nét đứt màu xanh.

Bước 3: Vẽ thêm lá.

Bước 4: Vẽ mặt trăng và chim.

Hoa cam
Orange flower

Bước 1: Dặm màu tím nhạt xéo 2 bên móng

Bước 2: Vẽ cánh hoa màu cam

Bước 3: Hoàn chỉnh các cánh hoa

Bước 4: Vẽ nhụy hoa màu trắng và thêm lá

Hoa & lá
Flower and Leaves

Bước 1: Vẽ khung lá màu đỏ.

Bước 2: Tô cánh màu đỏ.

Bước 3: Thêm nhụy màu vàng và lá màu xanh.

Bước 4: Viền xung quanh lá và hoa.