Ban mai tình yêu | Blossoming

0

1_hoan-chinh

Nails: KELLY PANG
Photos: WHYNOT

nail-art-layout-8-1

Bước 1: Sơn móng màu đỏ.
Bước 2: Dặm kim tuyến ở đầu móng.
Bước 3: Dùng bột vẽ cánh hoa 2 màu.
Bước 4: Hoàn chỉnh cánh hoa.
Bước 5: Dùng cọ nét vẽ trang trí.
Bước 6: Hoàn chỉnh phần trang trí.
Bước 7: Chấm bi.
Bước 8: Đính hạt.