Nail Art: You’re My Everything

0

up-viertbeauty-naiukl

Nails KELLY PANG
Photos HẢI TRẦN

vietbeauty-nail

Bước 1: Sơn top coat.
Bước 2: Sơn móng màu xám.
Bước 3: Sơn 1 lớp nhám với matte top coat.
Bước 4: Dùng bột acrylic power vẽ cánh hoa.
Bước 5: Hoàn chỉnh 5 cánh hoa.
Bước 6: Thêm 2 cánh hoa.
Bước 7: Dặm xanh nhụy hoa.
Bước 8: Dặm xanh toàn móng.
Bước 9: Đính hạt.