NAIL ART: ARE YOU WARM ENOUGH?

0

Nails HTV NAILS
Photos LÊ MINH THÔNG
Designer CAO MINH THIỆN

Bước 1: Sơn nền móng màu xanh, sơn top gel và hơ đèn.
Bước 2: Vẽ hình màu trắng.
Bước 3: Vẽ những đường sọc thẳng ở dưới, vẽ đường sọc chéo ở trên, rắc bột nhũ trắng mịn lên móng, sau đó hơ đèn.
Bước 4: Vẽ vòng tròn màu trắng lên chóp mũ, rắc bột nhũ lên trên.
Bước 5: Chấm bi và hơ đèn hoàn tất mẫu vẽ.