NAIL ART: TÌNH HỒNG | PINKY PROMISE

0

Nails KELLY PANG
Photos HẢI TRẦN

Bước 1: Sơn móng màu hồng nhám (matte).
Bước 2: Dùng bột acrylic chấm hình giọt nước.
Bước 3: Thêm 2 màu nữa.
Bước 4: Chấm đầy nửa bên móng.
Bước 5: Đính hạt nhiều màu.
Bước 6: Viết chữ “Joy” hoặc tên của khách hàng hay tên của người thân của bạn lên móng.