Nail Art: A Time for Love

0

up-vietbeauty-nail3

Nail art HTV NAILS
Model HOÀNG KIM UYÊN
Photography HOÀNG QUỐC SỰ

Nail Art #1

up-vietbeauty-nail-art-2_layout-7

Bước 1: Đắp bột nhũ 2 màu trắng hồng.
Bước 2: Lấy bột màu trắng vẽ cánh hoa chính giữa móng.
Bước 3: Vẽ cánh tiếp theo bên phải cánh hoa thứ nhất.
Bước 4: Vẽ cánh tiếp theo bên trái cánh hoa thứ nhất.
Bước 5: Vẽ tiếp tục hai bên đối xứng. Đính đá, sơn gel top coat để hoàn thành mẫu vẽ.

Nail Art #2

up-vietbeauty-nail-layout-7

Bước 1: Đắp bột kim tuyến màu xà cừ.
Bước 2: Vẽ hoa văn bằng gel màu trắng.
Bước 3: Vẽ hoa văn ngược lại.
Bước 4: Vẽ hoa văn tiếp theo đối xứng với hoa văn thứ nhất.
Bước 5: Vẽ một nửa trái tim dưới chân móng.
Bước 6: Nối ngược lại để thành trái tim hoàn chỉnh.
Bước 7: Sơn gel top coat, đính đá lên trên móng để hoàn thành mẫu.

up-vietbeauty-nail-art-5