Nail Art: Tìm Một Nửa Cô Đơn | Find Your Other Half

0
197

Nails KELLY PANG
Photos HẢI TRẦN

Bước 1: Sơn móng màu trắng.
Bước 2: Sơn nâu ở khóe và cạnh móng.
Bước 3: Sơn xéo theo kiểu hơi lem.
Bước 4: Vẽ cánh hoa màu trắng tím.
Bước 5: Thêm cánh hoa.
Bước 6: Lại thêm lớp cánh hoa cuộn vào trong.
Bước 7: Hoàn chỉnh cánh hoa.
Bước 8: Vẽ lá và viền nâu.
Bước 9: Thêm hoa văn & sơn bóng.