Nail Art: The Sky’s The Limit

0

Nails KELLY PANG
Photos HẢI TRẦN

Bước 1: Trên nền móng màu trắng, vẽ cánh hoa xanh.
Bước 2: Thêm nhiều cánh hoa.
Bước 3: Tạo nhụy hoa.
Bước 4: Vẽ sọc trắng lên cánh.
Bước 5: Đính hạt.