Nail Art: You are my sunshine

0

Nails HTV NAILS
Photos HOÀNG QUỐC SỰ
Model TRÚC NGUYỄN

Bước 1: Sơn nền móng.
Bước 2: Dặm màu hồng tím lên móng.
Bước 3: Dặm màu xanh lên móng.
Bước 4: Dặm thêm xanh lợt.
Bước 5: Đính đá giữa móng, đính phụ kiện hình thoi như hình.
Bước 6: Đính 2 bên trái phải.
Bước 7: Tiếp tục đến hết.
Bước 8: Chồng lên thêm 1 tầng xen kẽ, sau đó đính hạt bi màu vàng chính giữa.
Bước 9: Đính hạt bi xung quanh, sơn top và hoàn thành mẫu vẽ.