Nail Art: Sóng tình | Waves of love

0

Nails KELLY PANG
Photos HẢI TRẦN

Bước 1: Sơn móng màu xanh đen.
Bước 2: Dùng cọ bản phối màu vẽ như cánh hoa.
Bước 3: Thêm nhiều lớp bên cạnh.
Bước 4: Thêm lớp nhỏ ở dưới.
Bước 5: Viền trắng.
Bước 6: Vẽ hoa văn màu vàng đầu móng.