Nail Art: Out To Sea

0

up-vietbeauty-nail-art

Nails HTV NAILS
Photos HOÀNG QUỐC SỰ

vietbeauty-nail-art

Bước 1: Sơn nền bằng màu xanh.
Bước 2 : Sơn 1 lớp gel mỏng màu trắng (không hơ đèn) sau đó chấm nước bóng để tạo độ loang.
Bước 3 : Làm hình cầu bằng Acrylic.
Bước 4 : Làm thêm hình tam giác nhọn.
Bước 5 : Tiếp tục làm hình tam giác nhọn và hình vỏ ốc.
Bước 6 : Làm cánh hoa.
Bước 7 & 8 : Tiếp tục đặt cánh hoa nhọn tương ứng thành hình sao biển.
Bước 9 : Chấm bi bằng Acrylic.
Bước 10 : Dùng bột màu Acrylic tô lên các vỏ sò, sao biển.
Bước 11 : Đính đá, sơn Top Gel để hoàn thành mẫu vẽ.