Nail Art: Remember this moment…

0

Nails HTV NAILS
Photos NGUYỄN MẠNH TUẤN

Bước 1: Đắp bột 2 màu.
Bước 2: Đính đá giữa móng.
Bước 3: Vẽ cánh hoa vàng cam.
Bước 4: Vẽ tiếp cánh hoa vàng cam phía dưới.
Bước 5: Vẽ cánh hoa tiếp theo.
Bước 6: Hoàn tất cánh hoa xung quanh đá.
Bước 7: Đính hạt bi bằng top gel như hình.
Bước 8: Đính đá sát chân móng, sơn top gel và hoàn thành mẫu vẽ.