Nail Art: Queen Bee

0

Nails HTV NAILS
Photos HOÀNG QUỐC SỰ
Model TRÚC NGUYỄN

Bước 1: Sơn nền móng màu trắng, sau đó vẽ sọc đỏ giữa móng.
Bước 2: Vẽ sọc xanh bên cạnh.
Bước 3: Vẽ sọc xanh bên cạnh.
Bước 4: Vẽ nổi nhũ vàng.
Bước 5: Vẽ nổi nhũ vàng chấm tròn.
Bước 6: Sử dụng bột Clear làm 2 cánh.
Bước 7: Vẽ sọc đen lên thân.
Bước 8: Vẽ nổi thêm chấm tròn.
Bước 9: Vẽ nhũ vàng làm chân.
Bước 10: Dán cánh lên và đính đá.
Bước 11: Trên đầu sơn gel đen, đính đá phần thân, sơn top để hoàn thành mẫu vẽ.