Nail Art: Pink Summer

0

up-up-layout-7-vietbeauty-nail-art

Nails KELLY PANG
Photos HẢI TRẦN

up-layout-7-vietbeauty-nail-art

Bước 1: Sơn móng màu hồng.
Bước 2: Vẽ cánh hoa màu nhạt.
Bước 3: Thêm màu hồng đậm hơn.
Bước 4: Viền đỏ ở cánh hoa.
Bước 5: Vẽ gân cánh hoa.
Bước 6: Chấm bi và vẽ sọc ở cánh.
Bước 7: Đính đá.