Nail Art: One in a Million

0

vietbeauty-nail-art---mau-4-b

Nails KELLY PANG
Photos HẢI TRẦN

vietbeauty-nail-art---layout-10-1

Bước 1: Sơn top coat.
Bước 2: Sơn móng màu hồng.
Bước 3: Vẽ khối màu trắng.
Bước 4: Vẽ rộng khối màu trắng.
Bước 5: Thêm 1 hình trắng nhỏ.
Bước 6: Vẽ khung lá màu vàng.
Bước 7: Kẽ sọc tạo gân hoa.
Bước 8: Viền đen.
Bước 9: Chấm bi trắng, viền vàng kim tuyến & sơn bóng.