Nail Art: Nhiệt Đới | Tropical

0

vietbeauty-nail-art-up

Nails KELLY PANG
Photos HẢI TRẦN

vietbeauty-nail-art

Bước 1: Sơn móng màu xanh rêu nhám.
Bước 2: Dùng bột vẽ lá.
Bước 3: Thêm 2 lá.
Bước 4: Vẽ hình tròn màu vàng.
Bước 5: Thêm hình tròn.
Bước 6: Thêm hình tròn đủ kích thước.
Bước 7: Tô màu đỏ cam.
Bước 8: Sơn kim tuyến.
Bước 9: Đính hạt.