Nail Art: Meant to Be | Mãi là của nhau

0

Nails KELLY PANG
Model BÙI NHƯ Ý
Makeup THÔNG BẢO
Photography NGUYỄN LONG

Bước 1: Sơn móng màu xanh.
Bước 2: Dùng cọ nổi vẽ cánh hoa trắng.
Bước 3: Vẽ thêm 1 cánh.
Bước 4: Thêm 1 cánh hoa phía trên.
Bước 5: Thêm 1 cánh hoa bên phải móng.
Bước 6: Hoàn chỉnh 3 cánh.
Bước 7: Vẽ các cánh nhỏ bên cạnh.
Bước 8: Tô màu cho hoa.
Bước 9: Tô khối cho hoa.
Bước 10: Viền trắng lên cánh.