Nail Art: Luxury

0

Nails KELLY PANG
Photos HẢI TRẦN

Bước 1: Sơn móng màu đen.
Bước 2: Dùng cọ bản vẽ cánh hoa.
Bước 3: Hoàn chỉnh các cánh hoa.
Bước 4: Vẽ thêm cánh hoa bên cạnh.
Bước 5: Hoàn chỉnh bông hoa.
Bước 6: Tô thêm màu cánh hoa.
Bước 7: Hoàn chỉnh tô màu.
Bước 8: Sơn bóng móng.
Bước 9: Đính hạt.
Bước 10: Viền hạt vàng quanh móng.