Nail art: Love You

0

3vietbeauty-nail-art-love-u

Nails KELLY PANG
Model diễn viên (actress) THÙY TRANG
Makeup THÔNG BẢO
Photography NGUYỄN LONG

vietbeauty-nail-art-love-u

Bước 1: Sơn móng bằng gel kim tuyến.
Bước 2: Đính hoa đỏ.
Bước 3: Đính thêm hoa và lá.
Bước 4: Gắn trái châu có dòng chữ.
Bước 5: Đính thêm hạt đầu móng.

2vietbeauty-nail-art-love-u