Nail Art: Love Blooms

0

up--vietbeauty-nail-art

Nails KELLY PANG
Photos HẢI TRẦN

vietbeauty-nail-art

Bước 1: Sơn topcoat.
Bước 2: Sơn móng màu hồng.
Bước 3: Dùng cọ bản vẽ cánh hoa màu cam trắng.
Bước 4: Tô đậm phần màu cam của cánh hoa.
Bước 5: Hoàn chỉnh cánh hoa.
Bước 6: Vẽ thêm cánh hoa màu đỏ trắng.
Bước 7: Viền trắng.
Bước 8: Chấm bi & sơn bóng.
Bước 9: Đính hạt.