Nail Art: Hoa Tím Ngày Xưa | Violet Pansies

0

vietbeauty nail art hoa tim ngay xua

Nails | KELLY PANG
Photos | HAI TRAN

vietbeauty-art-mau-tim

Bước 1: Sơn móng màu trắng.
Bước 2: Vẽ cánh hoa tím và chấm kim tuyến.
Bước 3: Thêm 2 cánh hoa.
Bước 5: Hoàn chỉnh cánh hoa.
Bước 4: Tô đậm và dặm kim tuyền phần giữa cánh.
Bước 8: Vẽ lá màu vàng.
Bước 6: Dặm thêm kim tuyến.
Bước 7: Phối màu tạo cảm giác bay cánh hoa.
Bước 9: Chấm nhụy vàng.
Bước 10: Hoa văn trang trí.