Nail Art: Hello Spring!

0

Nails HTV NAILS
Photos NGUYỄN MẠNH TUẤN

Bước 1: Sơn nền móng màu trắng, vẽ màu hồng hình chữ nhật.
Bước 2: Vẽ thêm màu xanh bên cạnh.
Bước 3: Thêm màu xanh dưới hình.
Bước 4: Thêm màu xanh tạo thành các ô như hình.
Bước 5: Dùng cọ nhỏ để vẽ các cánh hoa màu hồng.
Bước 6: Vẽ thêm hoa bên cạnh.
Bước 7: Vẽ thêm hoa và sọc.
Bước 8: Sơn Top gel , đính đá để hoàn tất mẫu vẽ.