Nail Art: From My Heart

0

vietbeauty-nail

Nail AN PHẠM
Hand model NGỌC HÂN
Photography HOÀNG QUỐC SỰ

Nail Art #1

vietbeauty-nail-art-1

Bước 1: Sơn nền móng màu hồng.
Bước 2: Vẽ gel cọ bản màu trắng đầu móng.
Bước 3: Vẽ hoa văn xung quanh.
Bước 4: Chấm bi trang trí móng. Quét gel top coat hoàn thành móng.

Nail Art #2

vietbeauty-nail-2_layout-7-1

Bước 1: Sơn nền móng màu hồng.
Bước 2: Vẽ cánh hoa nổi màu trắng.
Bước 3, 4, 5, 6: Vẽ từng cánh hoa kế tiếp nhau (như Bước 2).
Bước 7: Vẽ hoa văn, đính đá trang trí móng. Quét gel top coat hoàn thành móng.