Nail Art: HAPPY in LOVE

0

Nails HTV NAILS
Photos NGUYỄN MẠNH TUẤN

vietbeauty nail artBước 1: Sơn nền móng màu hồng.
Bước 2: Vẽ viền trái tim màu đen.
Bước 3: Tô đen trái tim.
Bước 4: Vẽ viền trái tim thứ hai.
Bước 5: Tô đen trái tim thứ hai.
Bước 6, 7, 8: Tiếp tục vẽ cho đến khi kín móng.
Bước 9: Sơn top gel để hoàn thành mẫu vẽ.