Nail Art: Gọi Tên Em | Say Your Name

0

32vietbeauty-nail-art-up

Nails KELLY PANG
Model THU TRANG
Makeup QUỐC HƯNG
Photography COCO PANG

vietbeauty-nail-art-up

Bước 1: Sơn gel màu trắng.
Bước 2: Vẽ trái tim bằng bột acrylic.
Bước 3: Vẽ dài khung hình màu trắng.
Bước 4: Nhụy vàng.
Bước 5: Viền đỏ.
Bước 6: Thêm các khung cánh hoa.
Bước 7: Vẽ nhụy.
Bước 8: Thêm các mảng xanh.
Bước 9: Viền đỏ.
Bước 10: Chấm viền xung quanh nhụy.