Nail Art: Glittering Blue

0
Skill Level (Cấp Độ): INTERMEDIATE (Trung cấp)
Technique (Kỹ Thuật): INLAY NAIL SCULPTURING (đắp bột ẩn), ACRYLIC 3D NAIL ART (vẽ hoa nổi)
Products (Sản Phẩm): Acrylic powder, glitters (kim tuyến), rhinestones (đá đính móng)

Nails HTV NAILS
Photos HUỲNH THANH TRUNG
Photo retouching CAO MINH THIỆN
Model HUỲNH HÀ THIÊN TRÚC

Ngón 1
Bước 1: Dùng bột kim tuyến màu xanh, đen đắp 1 lớp mỏng.
Bước 2: Sử dụng xà cừ, sau đó đắp clear phủ toàn bộ móng.

Ngón 2
Bước 1: Đắp nửa móng bằng bột nhũ màu xanh đen.
Bước 2: Đắp nửa móng còn lại bằng bột kim tuyến xanh đen cùng tông màu, phủ bột clear toàn bộ móng.

Ngón 3
Bước 1: Đắp bột nhũ màu xanh đen lên toàn bộ móng, sắc xanh ở ngoài – sắc đen ở phần gốc móng. Đính đá chính giữa nền.
Bước 2: Vẽ cánh hoa ở dưới và trên bằng bột màu xanh nhạt.
Bước 3-4: Vẽ cánh hoa tiếp theo như hình.
Bước 5: Đính đá, tạo các viên bi nhỏ xung quanh viên đá chính để hoàn thành tác phẩm.