Nail Art: Girl In Charge

0

Nails KELLY PANG
Model VŨ NGỌC DUNG
Makeup QUỐC HƯNG
Photography COCO PANG

Bước 1: Sơn móng màu trắng.
Bước 2: Sơn lớp sọc nhiều màu.
Bước 3: Sử dụng bột arcrylic powder.
Bước 4: Tạo hình như cánh hoa màu hồng.
Bước 5: Dùng bột màu vàng.
Bước 6: Vẽ hình sao biển.
Bước 7: Đính hạt.