Nail Art: Gió xuân | Spring breeze

0

Nails KELLY PANG
Photos HẢI TRẦN

Bước 1: Sơn móng màu đen.
Bước 2: Dùng cọ bản vẽ hình gợn nhiều tầng màu.
Bước 3: Vẽ thêm cánh hoa.
Bước 4: Thêm 1 lớp cánh hoa.
Bước 5: Phối cánh hoa màu xanh.
Bước 6: Vẽ viền cánh hoa.
Bước 7: Vẽ đường viền giữa móng.
Bước 8: Đính hạt.