Nail Art: Galaxy Rose

0

up-vietbeauty-nail-art

nails KELLY PANG
photos HẢI TRẦN

vietbeauty-nail-art

Bước 1: Sơn móng màu đen.
Bước 2: Dùng cọ bản phối màu 3D vẽ cánh nhỏ nhất.
Bước 3: Vẽ thêm cánh thứ hai.
Bước 4: Thêm 1 cánh nữa.
Bước 5: Thêm 1 lớp nụ.
Bước 6: Vẽ cánh hoa lớn phía ngoài.
Bước 7: Vẽ lớp trên cánh hoa lớn.
Bước 8: Thêm 1 lớp nữa.
Bước 9: Hoàn tất cánh hoa.
Bước 10: Viền cánh hoa màu trắng.
Bước 11: Sơn bóng và dán kim tuyến đầu móng.