Nail Art: For You

0

Nails KELLY PANG
Model HẠNH NGUYÊN
Makeup NGUYÊN NGUYỄN
Photography NGUYỄN LONG

Bước 1: Sơn móng màu đen kim tuyến.
Bước 2: Dùng cọ bản vẽ cánh hoa.
Bước 3: Hoàn chỉnh các cánh hoa ở dưới.
Bước 4: Thêm 1 lớp cánh hoa.
Bước 5: Thêm 1 lớp cánh hoa.
Bước 6: Vẽ gân cánh hoa.
Bước 7: Sơn bóng.
Bước 8: Đính hạt.