Nail Art: Flower Power

0

Nails KELLY PANG
Model PHƯƠNG PHƯƠNG
Makeup TRUNG LẠC
Photography NGUYỄN LONG

Bước 1: Sơn móng màu xanh cốm nhạt.
Bước 2: Gắn hoa đen lên móng.
Bước 3: Gắn thêm 1 hoa bên cạnh.
Bước 4: Đính đá.
Bước 5: Gắn thêm phụ kiện ở đầu móng.