Nail Art: The Dream | Giấc Mơ Dài

0

Nails KELLY PANG
Photos HẢI TRẦN

Bước 1: Sơn móng màu hồng.
Bước 2: Dùng cọ bản vẽ hoa cùng tông màu.
Bước 3: Hoàn chỉnh cánh hoa.
Bước 4: Viền đen lên cánh.
Bước 5: Kẻ sọc lên cánh hoa.
Bước 6: Chấm bi trắng và trang trí móng.