Nail art: Don’t You Go

0

1vietbeauty-nail-art

nails KELLY PANG
model KELLY TÚ ANH
makeup HOANG TRANG BUI
photography NGUYỄN LONG

vietbeauty-nail-art

Bước 1: Sơn móng màu vàng nhạt.
Bước 2: Viền đen xung quanh móng.
Bước 3: Đính hạt cuối móng.
Bước 4: Gắn hạt dài hết móng.
Bước 5: Bôi keo dọc thân móng.
Bước 6: Gắn hạt vàng.
Bước 7: Gắn hạt trắng bên cạnh.
Bước 8: Hoàn chỉnh đính hạt.
Bước 9: Đính thêm hạt.
Bước 10: Gắn đầy hạt trên móng.

2vietbeauty-nail-art