Nail Art: Cute Day

0

up-vietbeauty-nail-art

Nails: KELLY PANG
Photos: HẢI TRẦN

vietbeauty-nail-art

Bước 1: Sơn móng màu hồng nhạt.
Bước 2: Vẽ khung đầu mèo màu vàng.
Bước 3: Vẽ mũi màu trắng.
Bước 4: Dùng màu nâu vẽ đường mũi và mắt.
Bước 5: Râu mèo màu vàng.
Bước 6: Viền nâu đầu mèo.
Bước 7: Chấm bi hồng và trang trí móng.
Bước 8: Sơn bóng.