Nail Art: Chờ ngày nắng lên | Awaiting sunshine

0

vietbeauty-naukl-art

Nails: KELLY PANG
Model: KELLY TÚ ANH
Makeup: HI WON
Photography: NGUYỄN LONG

vietbeauty-nauilk-art

Bước 1: Sơn móng màu trắng.
Bước 2: Viền móng 2 màu thành 2 phần.
Bước 3: Dùng cọ bản vẽ cánh hoa.
Bước 4: Hoàn chỉnh 5 cánh hoa.
Bước 5: Vẽ thêm hoa khác màu.
Bước 6: Viền rõ gân hoa.
Bước 7: Viền đen.
Bước 8: Tạo nhụy hoa.
Bước 9: Sơn bóng và đính hạt.

vietbeauty-nauil-art