Nail Art: Câu chuyện làm quen | Tell Me about Yourself

0
180

up-vietbeauty-naiul-art-2layout-7

Nails KELLY PANG
Photos NGUYỄN LONG

vietbeauty-naiul-art-2layout-7

Bước 1: Sơn top coat.
Bước 2: Sơn nhám móng màu hồng với matte top coat.
Bước 3: Dùng bột vẽ 3 cánh hoa.
Bước 4: Thêm 2 cánh cuối móng.
Bước 5: Tạo đường xéo qua móng.
Bước 6: Sơn nhụy vàng.
Bước 7: Đính hạt.