Nail Art: Can You Feel My Heart

0

up-vietbeauty-nail-art-thumb-layout-9

Nails HTV NAILS
Model THÁI KIM
Makeup & Photography HOÀNG QUỐC SỰ

vietbeauty-nail-art-thumb-layout-9

Bước 1: Đắp bột móng bằng nhũ hồng.
Bước 2: Vẽ cánh hoa màu trắng
Bước 3: Tiếp tục vẽ 2 cánh 2 bên nhỏ hơn
Bước 4: Vẽ giống bước 3 nhưng 2 cánh nhỏ hơn nữa
Bước 5: Dặm bột màu hồng chính giữa hoa
Bước 6: Dặm thêm màu đỏ, sau đó vẽ tia nhỏ trong từng cánh hoa
Bước 7 & 8: Vẽ từng nét mỏng màu đỏ
Bước 9: Chấm bi. Sơn Top Gel. Hơ 60 giây để hoàn thành mẫu vẽ

2up-vietbeauty-nail-art-thumb-layout-9

Hoàn thiện