Nail Art: C’mon

0

vietbeauty-nail-art-up

Nails | KELLY PANG
Photos | HAI TRAN

vietbeauty-nail-art

Bước 1: Sơn móng màu trắng.
Bước 2: Dùng cọ vẽ 1 đường cong màu đen.
Bước 3: Vẽ khung lá.
Bước 4: Thêm 1 đoạn hình lá.
Bước 5: Hoàn chỉnh hình lá đen.
Bước 6: Chấm bi.
Bước 7: Vẽ gân lá giữa màu trắng.
Bước 8: Sơn bóng móng.