Nail Art: Blushing Bride | E Ấp

0

Nails KELLY PANG
Photos HẢI TRẦN

Bước 1: Sơn móng màu xanh kim tuyến.
Bước 2: Vẽ khuôn của mặt và cổ cô gái.
Bước 3: Sơn vàng màu tóc.
Bước 4: Sơn kim tuyến lên tóc.
Bước 5: Viền đen.
Bước 6: Vẽ mắt, môi.
Bước 7: Vẽ viền đen ngang môi.
Bước 8: Sơn bóng.
Bước 9: Gắn vương miện.