Mùa Hè Hawaii

0

 

Nails: Kelly Pang
Model: Hoàng Mến
Photography: Phạm Hoài Nam

Bước 1: Sơn móng bằng nước sơn nền (base coat) trong suốt.


Bước 2: Vẽ nền hoa Hawaii màu vàng và một góc nhỏ của hoa mai.


Bước 3: Dùng cọ màu cam chói, viền vòng ngoài hoa Hawaii.


Bước 4: Dùng cọ màu tím viền vòng ngoài góc hoa mai nhỏ.

Bước 5: Dùng cọ màu đỏ và màu vàng vẽ râu của hoa Hawaii, dùng cọ màu xanh lá cây để vẽ lá.


Bước 6: Đính đá màu cam và màu vàng vào nhụy hoa.


Mẫu vẽ hoàn thành.