Mùa đông huyền bí / Mystical Winter

0


Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG


Bước 1: Sơn móng màu đen.


Bước 2: Phủ lớp sơn màu trắng.


Bước 3: Vẽ hình khối trắng.


Bước 4: Dặm kim tuyến trắng đen.


Bước 5: Thêm một lớp kim tuyến ở trên.


Bước 6: Sơn bóng móng.