Móng cute cho bạn gái‏

0


Nails: Kelly Pang
Photography: Nguyễn Long

Bước 1: Sơn móng màu đen và đỏ xen kẽ.


Bước 2: Sơn đỏ ở đầu móng trắng.


Bước 3
: Sơn trắng ở đầu móng đỏ.


Bước 4: Viền xanh nối giữa 2 màu.


Bước 5: Thêm lớp viền đen mỏng.


Bước 6: Vẽ sọc ngang màu vàng.


Bước 7: Sơn bóng móng.


Bước 8: Đính hạt lên móng.