Mộng chiều Xuân – Quick updo for thin hair

0

Hair & Makeup: KEVIN NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographers: CHAU LE, chaulephotography.com
                       NHAN HOANG, xtremefotography.com
Photoshop Wizard: DOLCE MEEYAH
Model: LAUREN HUFFMAN

PRODUCTS: Aquage Finishing Spray $18.99 @ CosmoProf, Hair net @ Walmart, TRESemmé No Frizz Shine Spray $3.98 @ Walmart.

Bước 1: Xịt keo TRESemmé No Frizz Shine Spray rồi chải tóc đều.
Step 1: Spray TRESemmé No Frizz Shine Spray all over hair and comb through.

Bước 2: Chia tóc ra thành 3 phần rồi cột lại bằng dây thun.
Step 2: Divide hair into three sections and secure them with rubber bands.


Bước 3:
Đánh rối phần tóc thứ 2 rồi làm phẳng bề mặt của tóc.
Step 3: Tease the back of the second section then smooth out the surface.

Bước 4: Gắn kẹp tăm vô lưới tóc rồi kẹp vô dây thun.
Step 4: Connect bobby pin into hair net then pin it to rubber band.

Bước 5: Dùng lưới bọc tóc rồi kéo tóc rộng ra và quấn lên đỉnh đầu thành búi.
Step 5: Wrap hair net around hair then spread and twist into bun.

Bước 6: Làm giống như phần tóc thứ 2 cho phần tóc thứ 3 rồi cuốn lại thành búi tóc một bên.
Step 6: Use the same technique for the third section and wrap it around as a side bun.

Bước 7: Đánh rối nhẹ ở chân tóc cho phần tóc số 1 rồi cho tóc vắt ngang trán. Xịt keo finishing spray rồi trang điểm cho tóc tùy ý muốn.
Step 7: Slightly tease the root of the first section then let it loosely wrap around the forehead. Finish the look with finishing spray and decorate hair as desired.